Diplomové práce

Polyfunkční dům Karlín

Bc. Edita Lehnerová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je návrh obytného polyfunkčního domu v Karlíně na nárožní proluce vymezené ulicemi Křižíkova a Šaldova. Důraz byl kladen na ověření komfortu bydlení a nalezení adekvátního standardu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.