Závěrečné práce

Polyfunkční dům Karlín

Bc. Aneta Dvořáková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

V Karlíně, lemovaným údolní nivou Vltavy a tyčícím se úpatím Vítkova, navrhuji nový městský obytný dům. V souvislé hluboké parcele navrhuji několik budov, jež jsou vzájemně propojeny pasážemi. Prolíná se exteriér-interiér, příroda-městskost. Budovy a pasáže člení pozemek na dvory rozdílných charakterů. Otevřený-uzavřený. Klidný-živý. Je vytvořena cesta napříč domy i dvory. Blok je naplněn byty a obchodním parterem. Návrhem je dostavěn a zcelen pevný blok pravidelné zástavby Karlína. Vzniká tak urbanistický komplex, rozvíjející místo-město.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.