Závěrečné práce

Hudební přehrávač - Vertikální gramofon Ingenio

BcA. Lucie Hájková

Design, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá návrhem vertikálního gramofonu pro interiérové užití. Snaha o nové pojetí klasického, zažitého chápání a vyzdvihnutím gramofonové desky, jako dekoračního předmětu. Využívá klasických technologií s adaptací na vertikální užití. Samotný korpus je tvořen ohýbanou dýhou. K sestavě náleží i reproduktory, které přejímají design samotného gramofonu. Celá sestava je kompaktním celkem, který zapadne do různorodých interiérů.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.