Diplomové práce

Domácí reprosoustava s vodním efektem

BcA. Michal Peřinka

Design, Magisterská diplomová práce

Anotace

Mým záměrem bylo vytvořit reproduktor, který kombinuje, jak akustický, tak visuální zážitek. Ve svém návrhu jsem se oprostil od složitých elektronických efektů a zaměřil se na jednoduchý fyzikální zákon- Kymatika. Díky tomuto jevu, je možné pozorovat nejrůznější obrazce na kapalině, pohybující se v rytmu hudby.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.