Diplomové práce

Štvanice Re_Cre_A(c)tive

Bc. Klára Šafaříková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem práce je zpracování koncepce pro ostrov Štvanice, jako parku celoměstského významu se zaměřením na veřejně přístupné sportovní aktivity.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.