Rektor ČVUT v souvislosti s opatřeními ke snížení rizika nákazy koronavirem zrušil veškeré pracovní a studijní cesty do Číny. Podrobnosti v Příkazu rektora č. 5/2020

Diplomové práce

Budějovická - urbanistická koncepce pražského subcentra

Bc. Kristýna Svobodová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem diplomové práce je urbanistická koncepce Budějovické s definováním Budějovického náměstí a dalších veřejných prostranství jako jednoho z pražských subcenter.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.