Závěrečné práce

Budějovická - urbanistická koncepce pražského subcentra

Bc. Kristýna Svobodová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem diplomové práce je urbanistická koncepce Budějovické s definováním Budějovického náměstí a dalších veřejných prostranství jako jednoho z pražských subcenter.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.