Diplomové práce

Komunitní centrum s galerií a informačním centrem ve Vimperku

Bc. Karel Harazim

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomní projekt řeší urbanisticko-architektonickou situaci v centrální části města Vimperk. Výsledkem této práce je smysluplnější koordinace motorové a pěší dopravy s apelem na kvalitní materiály, doplnění hmotné struktury města, vzrostlé zeleně v neposlední řadě vybavení veřejného prostoru novým městským mobiliářem. Nově je do této lokality doplněna funkce městské galerie s komunitním centem, info-centrem, veřejných záchodů, bydlení, administrativy, sportoviště a dalších komerčních prostor. Návrh vychází z celkového konceptu města, historických souvislostí a z důležitosti lokality celoměstského významu.   

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.