Výstava ateliérových prací

Vesnická akupunktura - hřbitov v Charvátech

Pavlína Víchová

Anotace

Cílem zpracovávaného tématu VESNICKÁ AKUPUNKTURA obce Charváty je identifikovat problémová místa obce a navrhnout jejich řešení a nápravu. Mezi taková místa v Charvátech patří např. místní hřbitov. Charvátský hřbitov je veřejným prostranstvím chátrajícím, ale přesto intenzivně navštěvovaným. Přesto, že se jedná o hřbitov, probíhá zde život, lidská setkávání a komunikace. V návrhu na zlepšení stavu hřbitova je věnována pozornost vyřešení problému s nepříjemným silným větrem, absencí zeleně, nedostatečnou vybaveností hřbitova, a komunikacemi v rozpadu. Součástí návrhu je také urnový hájek inspirovaný řekou Moravou a lužním lesem – tedy lokálními přírodními hodnotami Charvát společnými pro všechny obyvatele obce.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Vladimír Sitta