Diplomové práce

Charisma maloměstské periferie - (nejen) bydlení pro Úvaly

Bc. Viktor Kákoš

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Hledání charismatu, nasávání genia loci areálu cukrovaru v Úvalech u Prahy. Výsledkem je koláž čtyř světů / obrazů, katdý definuje určitou část území. Hlavní náplň - startovní bydlení, způsob jak místo iniciovat. Dále sportovní hala s potenciálem být příležitostním kulturním centrem.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.