Závěrečné práce

Krematorium v Hradci Králové

Bc. Klára Novotná

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Navrhuji krematorium na rozšířeném lesním hřbitově v Hradci Králové, v kontextu současného vztahu české společnosti k pohřebním obřadům, který se vyznačuje jejich stále výraznější absencí. Návrh se snaží nabídnout jinou celistvou formu obřadu a vytvořit mu důstojný rámec v podobě lesního krematoria.

Návrh krematoria je umístěn v rámci městských lesů Hradce Králové, na rozhraní stávající plochy lesního hřbitova a jeho navrženého rozšíření. Skrze hřbitov vede od vstupu západním směrem hlavní cesta, na kterou umisťuji navrhované krematorium. Koncept stavby je založen na celistvé formě obřadu - s kremací, převzetím a uložením ostatků jako plnohodnotnými součástmi. Mezi jednotlivými body takto celistvého obřadu navrhuji cestu, na které pozůstalí ve smutečním průvodu doprovodí zemřelého. Věnují mu své myšlenky i fyzické síly, pokud si zvolí rakev nést.

Na myšlence cesty lesem je založen rovněž hmotový koncept. Krematorium je navrženo jako soubor drobnějších objektů roztroušených v lese propojených kolonádou, kterými prostupuje les. Prolínání s lesem navrhuji i v měřítku jednotlivých objektů. Čelní prosklená stěna skýtá výhled do lesa. Tam, kde pozůstalí přichází do kontaktu se zemřelým, vnímají ho v kontextu přírody, jejiho koloběhu, ve kterém mohou nalézt útěchu.

Dispozičně je stavba rozdělena na nadzemní a podzemní část. V nadzemní části se odehrává obřad, suterénní část zajišťuje její fungování po provozní stránce. Suterén je s nadzemní částí propojen několika vertikálními komunikacemi. Konstrukční řešení je založeno na principu železobetonových stěn a stropů. Konstrukce podélných stěn je navržena sendvičová s vnitřní a vnější vrstvou z pohledového bílého betonu.

V exteriéru je povrch betonu zdrsněn rýhováním. Svou hrubou strukturou navazuje na strukturu a hrubost kůry stromů. Příčné a čelní stěny jednotlivých hmot jsou materiálové odlišeny.

Směrem do lesa je navrženo velkoplošné lepené sklo, tak aby se z vnitřních prostorů otevíral pohled do lesa. Směrem do kolonády je stěna obložena dubovým dřevem, které je použito i pro dveře. Jednotlivé hmoty jsou propojeny betonovou kolonádou a rovněž jednotným materiálovým řešením venkovní cesty a podlah v interiéru. Jednotně navržený materiál žulových kostek navozuje plynulost cesty.

Materiálové řešení interiérů je založeno na kombinaci bílých betonových povrchů, žulových kostek na podlaze, dubových prvků a drobných mosazných detailů.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.