Závěrečné práce

KONVERZE MALINOVSKÉHO KASÁREN V KOŠICÍCH

Lukáčová Daniela

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem diplomové práce je konverze areálu bývalých vojenských kasáren v Košicích na Slovensku. Součástí práce jsou analýzy stávajícího areálu, návrh prostorových změn, komunikačních změn a definování funkčního využití. Podrobněji byly zpracovány dvě budovy. Konverze stávající budovy na polyfunkční objekt a návrh nové stavby s nájemními byty, komunitními prostory a živým parterem.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.