Diplomové práce

NOVÉ KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA

Dominik Císař

Architektura a urbanismus

Anotace

Práce se zabývá výstavní halou pro Kongresové centrum. Velký objem haly je umístěn pod zem a přímo propojen s vestibulem metrem. Jsou přidány další obchodní prostory a je vytvořeno kryté náměstí. Podzemní dráha je využita k zásobování. Přepravu materiálu zajištují roboti. Náměstí funguje jako nedělený sdílený prostor chodců a autonomních chytrých vozidel. Jednotlivá patra jsou plynule propojena rampami. Pochozí střecha funguje jako park. Systém světlíků do interiéru propouští přirozené světlo.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.