Diplomové práce

CENTRUM HALOVÝCH SPORTŮ ČESKÉ BUDĚJOVICE

Martin Císař

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Práce se zabývá návrhem moderního sportovního centra do Českých Budějovic na Dloulouhé Louce pro 3 000 sedících diváků. Centrum splňuje současné i budoucí požadavky na vrcholový, výkonnostní a rekreační sport. Také umožňuje pořádání společenských akcí s vysokou diváckou návštěvností. Navržené centrum se skládá z hlavní sportovní haly, tréninkové haly, tréninkového atletického koridoru a příslušného zázemí. Cílem návrhu bylo také propojení haly s okolním parkem.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.