Diplomové práce

IBEROAMERICAN CENTER

Bohac Villafane

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Iberoamerica znamená iluzorní kontinent, ve kterém jsou převládajícími jazyky španělština a portugalština, čímž se vymazávají hranice definice jako Latinská Amerika, Střední Amerika, Jižní Amerika, Iberský poloostrov ... Protože jazyk je klíčovým znakem pro projev kultury a jejích tradic, Tímto způsobem může sjednotit země, neboť může být užitečným nástrojem pro pochopení této kultury a vytvoření výměny se středoevropským kontextem České republiky. Vzájemná vazba a vliv mezi Pyrenejským polostrovem a Latinskou Amerikou mají historický odkaz. Latinská Amerika v důsledku bývalých území Portugalska a Španělska, která se v dnešní době odráží v různých způsobech vyjadřování, které má každá jednotlivá země. Tato cenná reciprocita bude obohacovat a zachycovat hlubší pohled ze středoevropské perspektivy. Iberoamerické centrum má za cíl přispět a doplnit charakter Prahy 7, kde jsou všechny významy a pravost její koncepce zdůrazněny v Kultursko-společenském centru, kde vzájemné učení otevře dveře nejen místnímu společenství, ale i mezinárodnímu společenství který žije v Praze.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.