Diplomové práce

Junior cohousing se službami, Praha-Sedlec

Tereza Váradiová

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.