Diplomové práce

Townhousy, Praha, Na Vackově

Veronika Lípová

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.