Diplomové práce

REVITALIZACE PARKU S UBYTOVÁNÍM PRO STUDENTY

Zdeňka Zlatušková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.