Diplomové práce

AZYLOVÝ DŮM PRO RODIČE S DĚTMI A NÍZKOPRAHOVÉ CENTRUM, SINKULOVA ULICE, PRAHA 4

Martin Klicpera

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.