Diplomové práce

Divadlo s bytovým domem, Žižkov

Petr Zvolánek

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.