Diplomové práce

KONVERZE PRŮMYSLOVÉHO AREÁLU BÝVALÉ MOSILANY V BRNĚ

Petra Skalická

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.