Diplomové práce

AREÁL KOLBENOVA PRAHA-VYSOČANY - POLYFUNKČNÍ BLOK S OBYTNOU FUNKCÍ

Hana Kropáčová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.