Diplomové práce

Stavba na extrémním místě a v extrémních podmínkách

Jana Rybářová

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.