Závěrečné práce

Rozvoj obce v blízkosti Brna - Nedvědice

Bc. Jakub Kunčík

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem diplomové práce je navrhnout rozvoj městyse Nedvědice, nacházející se v širší suburbanizační oblasti města Brna. Smyslem je zasazení obecního rozvoje do místního a časového kontextu, akcentovat objevené vazby a souvislosti z širšího okolí a zároveň je uplatnit v malém měřítku. Přidávaná vrstva pak musí s respektem k dlouhodobému vývoji doplnit současný stav. Výsledkem práce budou definované vztahy v organismu širšího okolí, jehož je Nedvědice součástí. Návrh rozvoje samotné obce jako popis a úpravy stávajícího stavu a návrhu jejího rozšíření. V detailu půjde jak o jednotlivé veřejné prostory, tak o typově navrhované nové stavby.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.