Diplomové práce

Sportoviště u Jizery

Anton Pelech

Architektura a urbanismus

Anotace

Zpracování realizačního projektu pro architektonickou studii Sportoviště u Jizery v Mnichově Hradišti

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.