Diplomové práce

Dostavba náměstí, Kácov

Markéta Mikulecká

Architektura a urbanismus

Anotace

Bakalářská práce se zabývá stavebním projektem radnice pro městys Kácov. Budova je situována v severovýchodním cípu náměstí městyse Kácov přiléhajícím k ulicím Jirsíkova a V Podskalí. Jedná se o svažitou parcelu s věcným břemenem průjezdu místní komunikace. Objem budovy vychází z urbanistického návrhu řešeném v rámci studie pro bakalářskou práci. Objekt má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. Součástí objektu je klubovna a informační centrum.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.