Diplomové práce

Dostavba náměstí, Kácov

Veronika Suchá

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Řešeným objektem je budova kavárny a knihovny navržená jako součást řady domů dotvářejících východní část náměstí v Kácově. Stavba je čtyřpodlažní, částečně podsklepená, z větší části podchozí po terénním schodišti.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.