Diplomové práce

Knihovna v areálu Nuselského pivovaru

Albina Asipkova

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Předmětem bakalářské práce je návrh knihovny v areálu Nuselského pivovaru, který je situován v Praze 4 - Nusle. Stavba se skládá ze dvou hmot - knihovny a administrační budovy. Hmoty jsou spojeny vstupní halou.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.