Diplomové práce

Dostavba náměstí, Kácov

Štěpánka Poučová

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Objekt městského úřadu a knihovny se nachází na náměstí v Kácově ve Středočeském kraji. Objekt leží v severozápadním rohu náměstí a tvoří tak jednu z hranic veřejného prostoru. Objekt se nachází na rohu náměstí na ulice Nádražní. Naproti objektu přes náměstí se nachází kácovský zámek. Podél jižní strany objektu se nachází ulice vedoucí ke kácovskému pivovaru na břeh řeky Sázavy. Budova plní funkci městského úřadu a veřejné knihovny s kavárnou. Dále se v objektu nachází multifunkční sál sloužící ke zvláštním příležitostem.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.