Diplomové práce

Komunitní centrum s kaplí, Benešov nad Ploučnicí

Tomáš Pevný

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Cílem bylo navrhnutí komunitního centra s kaplí v Benešově nad Ploučnicí. Projekt je součástí hromadného úkolu o obnovu zmizelých sakrálních staveb v severních Čechách.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.