Ve dnech 11. až 14. 11. 2018 dojde z důvodu stavebních prací k celkové odstávce informačního systému ČVUT v Praze. Aktuální informace na www.cvut.cz/odstavka.

Diplomové práce

Bydlení v centru Prahy

Tomáš Strnadel

Architektura a urbanismus

Anotace

Cílem projektu bylo doplnit nábřežní linii Vltavy a zároveň vhodně reagovat na zbytek historické zástavby okolo. Hlavní obytnou funkci v menší míře doplnila funkce komerční v parteru budovy a také občanská ve formě variabilního, sdíleného prostoru v podkroví.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.