Diplomové práce

Bydlení v centru Prahy

Tomáš Strnadel

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Cílem projektu bylo doplnit nábřežní linii Vltavy a zároveň vhodně reagovat na zbytek historické zástavby okolo. Hlavní obytnou funkci v menší míře doplnila funkce komerční v parteru budovy a také občanská ve formě variabilního, sdíleného prostoru v podkroví.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.