Diplomové práce

Návštěvnické centrum Josefov

Kateřina Rissová

Architektura a urbanismus

Anotace

Navrhuji návštěvnické centrum, které doplňuje opevnění pevnosti v místě bývalé brány. Symetricky umístěné budovy slouží jako informační centrum s výstavním sálem a výukové centrum.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.