Diplomové práce

Dostavba náměstí, Kácov

Kateřina Grejtáková

Architektura a urbanismus

Anotace

Řešeným objektem je polyfunkční budova, ve které se nachází kavárna, knihovna, prodejna a administrativní zázemí pivovaru. Stavba dotváří a uzavírá veřejný prostor náměstí. Stavba je dvoupodlažní, částečně podsklepená.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.