Diplomové práce

Sportovně relaxační centrum, Žatec

Monika Zörklerová

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Navržené sportovní centrum je situováno v části města Žatce zvaném Pražské předměstí. Navrhovaná funkce objektu je sportovní centrum doplněné o relaxační provozy. Objekt je součástí přestavby části bloku.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.