Diplomové práce

Komunitní centrum, Kořenov

Barbora Grísová

Architektura a urbanismus

Anotace

Cieľom projektu je priviesť ľudí späť do malých horských mestečiek na severe Českej republiky a inšpirovať ich, aby prišli vlakom a malým staniciam sa vrátila ich zašlá sláva. Parcela sa nachádza v areáli železničnej stanice Kořenov. Na parcele je relatívne veľké prevýšenie, navrhnutý objekt je zasadený do svahu. Objekt má jedno podzemné a tri nadzemné podlažia. V podzemnom podlaží sa nachádzajú technické miestnosti a sklady, na prvom podlaží sú kancelárske priestory v jednej časti a v druhej je malá spoločenská sála a kaviareň, ktorá sa môže otvoriť a prepojiť s exteriérom. Zvyšné podlažia majú otvorenú dispozíciu, ktorá dovoľuje variabilné využitie priestoru - workshopy, teambuildingy, diskusie, výstavy, kreatívne dielne, záujmové krúžky pre deti aj dospelých, lokálnych, aj turistov. Nosná konštrukcia je z betónu a strechu drží drevený krov. Na fasáde je drevený obklad, drevo je súčasťou aj interiéru, v podobe obkladu stien preglejkou. Hmota je kompaktná a jednoduchá, bez komplikovaných detailov, kvôli zložitejším poveternostným podmienkam v danej lokalite.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.