Diplomové práce

PŘESTAVBA AREÁLU KOH-I-NOOR PRAHA, VRŠOVICE

Lukáš Duchek

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.