Diplomové práce

LIDOVÁ HVĚZDÁRNA V OBLASTI TMAVÉ OBLOHY

Ondřej Nosek

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Hvězdárna v oblasti tmavé oblohy je snahou přenést popularizaci astronomie z přesvětlených měst do místa s ideálními pozorovacími podmínkami. Logicky navazuje na snahy o vyhlašování oblastí tmavé oblohy jako ostrůvků ochrany přirozené tmy, daleko od zářících větších sídel. Cílem práce bylo najít vhodnou lokalitu a vytvořit na ní plnohodnotnou pozorovací infrastrukturu - hvězdárnu s programem pro veřejnost zaměřeným na popularizaci astronomie, meteorologie a ochrany životního prostředí obecně.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.