Diplomové práce

LÁZNĚ V BRDECH

Jana Nedbalá

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Projekt se zabývá návrhem lázeňského komplexu v prostředí Brd, které se po zrušení vojenského újezdu po více jak padesáti letech znovu otevřely pro veřejnost. Nedotčený stav tamní přírody spolu s poklidným charakterem místa mají blahodárné účinky na lidskou psychiku. Náplň lázní je proto zaměřena především na léčbu lidské mysli, konkrétně léčbu posttraumatické stresové poruchy.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.