Diplomové práce

PEVNOSTNÍ MĚSTO JOSEFOV

Monika Čurdová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomní projekt se zabývá novým funkčním využitím pro vnitřní obranné pásmo města Josefov a detailnějším zpracováním umělecké školy a umělecké kolonie.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.