Závěrečné práce

PEVNOSTNÍ MĚSTO JOSEFOV

Štěpán Tomš

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá chátrající bývalou vojenskou nemocnicí v Josefově. Autor navrhuje pro velkorysý dům velkorysé řešení rehabilitační a fyzioterapeutické kliniky se zázemím nejen pro klienty zdravotnického zařízení.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.