Diplomové práce

VUNG TAU MARINA

Gabriela Metalová

Architektura a urbanismus

Anotace

Soubor staveb poskytující společenské centrum na pobřežním pozemku exponovaném na ose průmyslové zóny města Vung Tau v jižním Vietnamu se zázemím pro marinu středního rozsahu. Projekt využívá a maximalizuje možnosti současné mariny a snaží se ukázat její potenciál stejně tak jako navázat na plánovaný budoucí rozvoj jejího programu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.