Diplomové práce

NÁMĚSTÍ NA STRÁŽI

Gabriela Zámborská

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Návrh se zabývá problematickým územím v Horní Libni, které v důsledku stavební uzávěry stagnuje. Mým cílem bylo vytvořit náměstí dané lokality a potřebný opěrný bod, který doplní strukturu města. Samotný návrh se zabývá polyfunkčním objektem, který se skládá z bytové části, obslužného parteru a domu knihovny.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.