Diplomové práce

MODULOVÝ SYSTÉM OBJEKTŮ S POMOCNOU FUNKCÍ K BYDLENÍ

Jakub Svitek

Architektura a urbanismus

Anotace

Cieľom projektu bolo vyplniť chýbajúcu medzeru na trhu pomocou objektov, ktoré by legislatívne ako celok nepotrebovali stavebné ohlásenie a tvorili by konkurenciu ľudovej tvorivosti, čím by nahrádzali nevkus a obnovovali tradície formou svojpomocnej samovýroby z modulových prvkov mnou navrhnutých na základe daných návodov a ich možnou úpravou.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.