Diplomové práce

FUNERÁLNÍ ARCHITEKTURA

Klára Novotná

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je návrh krematoria na rozšířeném lesním hřbitově v Hradci Králové. Projekt je navrhován v kontextu současného vztahu české společnosti k pohřebním obřadům, který se vyznačuje jejich stále výraznější absencí. Návrh se snaží nabídnout jinou celistvou formu obřadu a vytvořit mu důstojný rámec v podobě lesního krematoria.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.