Od pondělí 21. 9. 2020 přechází FA ČVUT na distanční výuku

Diplomové práce

POLYFUNKČNÍ NÁROŽNÍ DŮM Z KONSTRUKČNÍHO MATERIÁLU NA BÁZI DŘEVA

Ondřej Bureš

Architektura a urbanismus

Anotace

Předmětem návrhu diplomové práce je vypracování polyfunkčního nárožního domu, který nahradí stávající nevyhovující objekt, mezi ulicemi Revoluční a Lannova. Další důležitou podmínkou, je použití konstrukčního systému na bázi dřeva.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.