Diplomové práce

POLYFUNKČNÍ NÁROŽNÍ DŮM Z KONSTRUKČNÍHO MATERIÁLU NA BÁZI DŘEVA

Ondřej Bureš

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem návrhu diplomové práce je vypracování polyfunkčního nárožního domu, který nahradí stávající nevyhovující objekt, mezi ulicemi Revoluční a Lannova. Další důležitou podmínkou, je použití konstrukčního systému na bázi dřeva.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.