Diplomové práce

FAKULTA UMĚNÍ A HUDBY - OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Kateřina Holubová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce reaguje na myšlenky Ostravské univerzity, která má představu o vybudování nového univerzitního areálu, konkrétně Fakulty sportu a Fakulty umění. Území, které by mělo pro tyto účely sloužit, se nachází v centru města, v nezastavěné oblasti za divadlem A. Dvořáka. Navrhovaná Fakulta umění, v kombinaci s životem mladých lidí, by měla fungovat jako oživující prvek současné městské atmosféry, který dotváří obraz města. Místo, které bude kloubit dohromady kulturní, společenskou a naučnou aktivitu města Ostravy.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.