Diplomové práce

DŘEVOSTAVBA V CENTRU PRAHY

Jakub Volentič

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Návrh vícepodlažní dřevostavby s polyfunkčním využitím v Novém Městě v Praze, v lokalitě vymezené ulicemi Lannova, Nové Mlýny a Novomlýnská. Cílem návrhu bylo mj. ověřit možnosti využití středně vysokých dřevostaveb v kontextu českých měst.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.