Ve dnech 11. až 14. 11. 2018 dojde z důvodu stavebních prací k celkové odstávce informačního systému ČVUT v Praze. Aktuální informace na www.cvut.cz/odstavka.

Diplomové práce

DŘEVOSTAVBA V CENTRU PRAHY

Jakub Volentič

Architektura a urbanismus

Anotace

Návrh vícepodlažní dřevostavby s polyfunkčním využitím v Novém Městě v Praze, v lokalitě vymezené ulicemi Lannova, Nové Mlýny a Novomlýnská. Cílem návrhu bylo mj. ověřit možnosti využití středně vysokých dřevostaveb v kontextu českých měst.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.