Diplomové práce

Mateřská škola, Hanspaulka

Margarita Seferyan

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Hlavním cílem projektu bylo vytvořit z veřejného prostoru bezpečné prostředí pro děti. Takové místo, které by lákalo nejen menší, ale i dospělé. Hlavní fasáda je bariérou, ale zaroveň spojující můstek s vnitřním prostorem. Důležitou rolí při návrhování hral svah. Budova se dělí na dvě částí, jedná z ních je pokročování svahu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.