Diplomové práce

Mateřská škola

Sarah Tošnerová

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Řešený objekt je budova mateřské školy ve funkcionalistické zástavbě pražské Hanspaulky.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.