S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Diplomové práce

Moravská galerie Brno - nová budova pro současné sbírky umění

Michaela Jandeková

Architektura a urbanismus

Anotace

Projekt řeší návrh nové budovy Moravské galerie v Brně - budovy pro sbírky současného umění. Situována je do parku za budovou Místodržitelského paláce, kde Moravská galerie v současné době sídlí. Park, veřejný prostor a volnost, kterou barokní budova paláce vždy měla, zůstává v návrhu zachována. Nová budova galerie je umístěna pod zemí a celá střecha je ponechána zeleni, lidem a umění. Srdcem galerie je foyer s centrálním schodištěm. Obklopeno je výstavními sály v podobě velkých, otevřených hal s plným technickým vybavením a podmínkami přizpůsobitelnými pro vyhovění potřebám současného umění.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.