Diplomové práce

Bytový dům, Madrid

Tomáš Rudý

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Hlavným cieľom rekonštrukcie bytového domu v Madride bolo nájsť spôsob, akým by sa dali znížiť teploty v interiéri počas letných mesiacov a vyriešiť bezbariérovosť v objekte. S prvým problémom sa snažím vysporiadať v podobe balkónov, ktoré bránia kontaktu Slnka a fasády v najtelejšom období. Kvôli nerovnosti terénu som sa rozhodol v bytových domoch použiť exteriérový výťah, umožnujúci bezbariérový prístup do objektu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.